Årsregnskap for 2010 Hexagon Composites ASA

Fri 03, 2011

Styret i Hexagon Composites ASA vedtok 17. mars 2011 det endelige årsregnskapet for 2010. Vedlagt følger årsberetning, årsregnskap og noter for 2010. Styret foreslår utbytte på 9,3 MNOK tilsvarende NOK 0,07 pr aksje.

For mer informasjon:

Erik Espeset, konsernsjef, Hexagon Composites ASA
+47 90 52 00 33 |[email protected]

Tor O. Husø, Økonomidirektør, Hexagon Composites ASA
+47 95 81 97 74 |[email protected]

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.