Hexagon Composites ASA: Årsregnskap for 2011

Fri 03, 2012

Styret i Hexagon Composites ASA vedtok 22. mars 2012 det endelige årsregnskapet for 2011. Vedlagt følger årsberetning, årsregnskap og noter for 2011. Til generalforsamlingen 13. april 2012 er det foreslått å ikke betale utbytte.

For mer informasjon:
Erik Espeset, konsernsjef, Hexagon Composites ASA
+47 90 52 00 33 | [email protected]

Tor O. Husø, Økonomidirektør, Hexagon Composites ASA
+47 95 81 97 74 | [email protected]

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.